DU ER HER: TOPP > OM NFR > Artikkel

Administrasjonen

Administrasjonen holder til i Norsk Filmforbunds lokaler i Filmens Hus, Dronningensgate 13, og består av forbundsleder Marianne Kleven (20%) og prosjektleder Elisabeth O. Sjaastad (50% stilling).

Forbundsleder Marianne Kleven

telefon: 922 49 290    marianne@filmdir.no

Prosjektleder Elisabeth O. Sjaastad

Telefon: 906 83 800    nfr@filmdir.no

Norske Filmregissører (NFR) ble opprettet 09.09.1999 og har 290 medlemmer som består av kortfilmregissører, langfilmregissører, dokumentarister og tv-regissører. Vi arbeider for å bedre filmens kår i Norge og for å synliggjøre regissørers virke innad i bransjen og utad i samfunnet. I 2015 inngikk NFR et administrativt samarbeid med Norsk Filmforbund, som betyr at vi deler ressurser som advokat, regnskap og HMS.

NFRs viktigste oppgave er å ivareta regissørens kunstneriske, opphavsrettslige, juridiske og økonomiske interesser. Dette innebærer at foreningen utøver politisk innflytelse i forhold til myndigheter, offentlige institusjoner og rettighetsorganisasjoner.

Norske Filmregissører ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer som rettighetsorganisasjonen NORWACO, Norsk Filmvederlagsfond, Kunstnernettverket, Amandakomiteen, Fond for lyd og bilde m.m.

The Norwegian Directors Guild has 290 members; directors  of documentaries, television, short- and feature films. It's aim is to uphold the the artistic rights, the copyright and judicial and financial interests of the directors. We work to improve the standards of film in Norway, as well as to help increase exposure for directors within the business and in society in general. In addition The Norwegian Directors Guild aims to accommodate extensive intercollegial contact.