DU ER HER: TOPP > Artikkel

Behandlingen av åndsverksloven utsatt

Det er rett og slett ikke mulig å få gjennomført en god nok behandling av saken innenfor de frister som må følges for behandling i Stortinget før sommeren.