DU ER HER: TOPP > UTREDNINGER/FAKTA > Artikkel

Bekjempelse av seksuell trakassering

Bransjeorganisasjonenes uttalelse 27.10.17 "Stopp seksuell trakassering":


Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i film-, tv-, og spillbransjen som i alle andre deler av
arbeidslivet. Alle midlertidige og faste medarbeidere samt frilansere som utsettes for eller blir
oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette
gjelder også rekrutterings- og utdanningssituasjoner.

 

Hva er seksuell trakassering?
Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8.
Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som
krekende og plagsom for den som rammes.
1. Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller
kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.
2. Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser,
visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.
3. Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som
voldtekt og voldtektsforsøk.
Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller
tekst- og/eller bildemeldinger.


Hvem skal det sies fra til?
Du kan si fra til din nærmeste overordnede eller andre i virksomheten som har ansvar for de
spørsmål eller personer det gjelder.
Du kan si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, som så igjen skal følge opp
henvendelsen overfor rette vedkommende i virksomheten.
Hvis informasjonen gjelder en sak som kan involvere ledere i virksomheten, eller du ikke har
oppnådd noen reaksjon fra den du første sa fra til, kan du kontakte styreleder.
Dersom du ikke ser mulighet til å si fra gjennom virksomheten kan du si fra gjennom en
fagforening eller andre du har tillit til. Dette vil ofte gjelde om du er i en rekrutteringsprosess
eller utenfor et konkret arbeidsforhold.
Straffbare forhold bør meldes til politiet.


Reaksjon
Arbeidsgiver/oppdragsgiver plikter å forebygge og forhindre at trakassering skjer på
arbeidsplassen, jfr. likestillingsloven § 25.
Arbeidsgiver/oppdragsgiver skal følge opp informasjonen og undersøke påstandene grundig.
Reaksjoner og tiltak som pålegges og innføres skal ha til formål å stanse, forebygge og forhindre
ytterligere trakassering på arbeidsplassen.
Den som sier fra skal så raskt som mulig få tilbakemelding om hvordan saken er behandlet.
Dersom den som sier fra mener virksomheten ikke tar sitt ansvar jfr. likestillingsloven, så kan
forholdet meldes til Arbeidstilsynet.


Forebygging
Bransjeorganisasjonene oppfordrer alle til å forebygge seksuell trakassering ved å bevisstgjøre
hverandre på hva slik trakassering er og hvordan en unngår det. Organisasjonene vil jobbe
løpende med forebygging og vil utarbeide yrkesetiske retningslinjer.
Vi oppfordrer til å unngå å skape situasjoner der seksuell trakassering har lettere for å oppstå.
- Vær bevisst signaler du sender ut, særlig til mennesker du står i et maktforhold til.
- Arbeidsrelaterte møter bør i størst mulig grad bære preg av en arbeidssituasjon med
tanke på sted, tid og deltakere.
- I møter er det viktig å presentere hvilket prosjekt du representerer og hva målet med
møtet er.
- Vær spesielt oppmerksom på arbeidssituasjoner som inkluderer barn og ungdom.
- Vær spesielt forsiktig i utdannings- og rekrutteringsprosesser.
- Vær forsiktig med alkohol i jobbsammenheng og følg alkoholpolitiske retningslinjer i den
grad de finnes i virksomhet eller forbund.

Dokumentet kan lastes ned som PDF HER

27.10.2017

Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund, Virke Produsentforeningen

 

Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film, TV-, spill-, og scenekunstbransjene:

BRUK RETNINGSLINJENE AKTIVT PÅ DIN PRODUKSJON ELLER PÅ DIN SKOLE!

Dokumentet kan lastes ned som en plakat i A4 HER

Dokumentet kan lastes ned som en plakat i A3 HER

Hvert av punktene som egne bilder kan lastes ned til bruk på Facebook og Instagram:

Facebook HER

Instagram HER

 

Spørreundersøkelse om seksuell trakassering:

LES FAFO RAPPORTEN (November 2018) om Seksuell Trakassering innen Film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet HER