DU ER HER: TOPP > Artikkel

Boikotten av NRK: Et kraftig angrep på opphavsretten

Ved å insistere på denne framgangsmåten, går NRK mot EUs regelverk, mot det nye lovforslaget fra Kulturdepartementet om rimelig vederlag og mot hele fagforeningskonstruksjonen – og sist, men ikke minst: mot det de selv sier i høringssvaret til regjeringen, mener forbundsadvokat Bjørn Brem.

 

Skal vi ha en sterk åndsverklov og la de profesjonelle fagforbundene forhandle? NRK sier nei takk til begge deler, noe som gjør at produksjonene til NRK må tas bort fra nett-tv. Det gjør at NRK i øyeblikket fremstår som Nordens dårligste rettighetsforvalter. Det er ikke uten grunn at vi får støtte fra våre nordiske søsterorganisasjoner, hvor det blant annet uttrykkes stor bekymring for at det er en statlig eid allmennkringkaster som går i spissen for et slikt kraftig opphavsrettsangrep.

Les hele intervjuet med Bjørn i Rushprint her:

http://rushprint.no/2017/03/nrk-fremstar-som-nordens-darligste-rettighetsforvalter/

 

 

13. mars vedtok Norske Filmregissørers styre enstemmig å støtte Norsk Filmforbunds krav for å få en kollektiv avtale med NRK som regulerer arbeidsforhold og/eller opphavsrettslige avtaler som er i samsvar med de avtaler som gjelder i den øvrige film- og TV bransjen. Dersom NRK ikke er villig til å gå inn i bindende forhandlinger med Norsk Filmforbund/Norske Filmregissører, og vi som følge av dette ser oss nødt til å vedta boikott, så vil NFR-styret oppfordre medlemmer av NFR og årsmøtet til å gjennomføre en boikott av NRK.

Les mer i Klassekampen her:

http://www.klassekampen.no/article/20170316/ARTICLE/170319971

Les mer i Dagbladet her:

http://www.dagbladet.no/kultur/norsk-filmforbund-sier-at-nok-er-nok---ikke-jobb-for-nrk/67403000