DU ER HER: TOPP > UTREDNINGER/FAKTA > Artikkel

Bransjerådets opphavsrettsseminar 2015


 

Opplever du opphavsretten som et viktig,
men komplisert tema som du har behov for å lære mer om?
Da er dette seminaret noe for deg.

BRANSJERÅDET FOR FILM INVITERER TIL
Opphavsrettsseminaret 2015
27. mai kl. 10-16
Tancred-salen, Filmens hus

Målgruppe:

Rettighetshavere, produsenter, kringkastere og tilbydere av digitale tjenester for film/TV.

Deltageravgift:

Kr. 100 inkl. lunsj. Påmelding her

Preliminært program:

Kl. 10.00         Velkommen
ved Marianne Kleven, forbundsleder i NFR, på vegne av Bransjerådet

Kl. 10.15         ”Hva er avtalelisens og hvorfor kjenner vi så lite til denne kollektive delen av
åndsverksloven?"
Simen Halsan Øien, juridisk rådgiver i Norwaco (ikke bekreftet)
Innføring i hva avtalelisens er og hvorfor det er behov for kollektive ordninger også i det nye
digitale medielandskapet. Han går også  inn på hvorfor det er store utfordringer knyttet til
avtalelisensen i Norge i dag.

Kl. 11.05         ”Hvordan er det å arbeide med opphavsrettigheter hos en kringkaster i dag?"
ved Arne Helsingen, TV sjef i NRK
Nye tilbydere av innhold dukker stadig opp i det digitale markedet og legger press på hva slags avtaler kringkastere kan inngå med rettighetshavere og produsenter. Skillet mellom kringkastere, digitale distributører og audiovisuelle strømmetjenester holder også på å viskes ut. Hvordan tenker NRK som eneste lisensfinansierte kanal i mylderet av kommersielle tilbydere?

Kl.11.55          Kaffepause

Kl. 12.15          ”Nye digitale aktørers plass i verdikjeden
ved XX (ikke avklart)
Om de digitale fremtidsmulighetene og samarbeid med filmbransjen med opphavsretten som perspektiv. Hva må til for å få et samarbeid til å fungere uten at opphavsretten blir en kime til konflikt?

Kl. 13.05         Lunsj (enkel servering i Filmkafeen)

Kl. 14.05         Press på fremtidens finansiering av audiovisuelt innhold”
ved Anders Bredmose, fagsjef i Virke Produsentforeningen   
Anders har arbeidet i den danske produsentforeningen i mange år og kom til Norge i fjor. I en stadig mer globalisert og digitalisert verden opplever rettighetshavere et økt press på det som verner om vår viktigste kapital – opphavsretten. Men nå kommer presset også fra lovgiver, eller nærmere bestemt EU i dette tilfelle. Gjennom de seneste år har EU kommisjonen bygget seg et stadig stigende press på en revisjon av EUs opphavsrettsdirektiv samt, ikke minst, en stadig mer tydelig målsetning om å skape et felles, digitalt indre marked og dermed oppheve den opphavsrettslige territoriale oppdeling landene imellom. Spørsmålet er hvilken effekt det vil få for den fremtidige audiovisuelle produksjonen – eller rettere sagt den fremtidige mulighet for å finansierer denne produksjon. Anders vil gi en status på situasjonen i Brüssel samt via en case-study basert på en faktisk finansieringsplan forsøke å beskrive konsekvensene av disse endringene.

Kl. 15.00         ”Viktigheten av å ha kontroll på dine rettigheter nå og i fremtiden”
ved Bjørn Alexander Brem, advokat for Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører  
Bjørn forteller om viktigheten for kunstnere å ha kjennskap til rettighetsbildet ved inngåelse av kontrakter med både produsent og kringkaster, og å være bevisste på hvilke rettigheter som overdras og hva konsekvensen av det er. Brem bruker modellkontrakter for regissører som eksempel for å vise frem rettighetsklausuler som er nødvendige og gunstige i dagens marked. Bjørn orienterer også om Kulturdepartementets forslag til endringer i åndsverksloven og hvilke konsekvenser disse vil få for våre rettighetsavtaler.              

kl. 16.00          Slutt

NFR logo.png                      Nff_logo.jpg               nsf.png      

 

VIRKE Produsentforeningen.png       Logo1.jpg

 

logo.gif