DU ER HER: TOPP > Artikkel

Handlingsplan mot seksuell trakassering

Bransjerådet for film samlet om felles handlingsplan.

Bransjeorganisasjonene for film har i møte 27.10.17 drøftet hvordan vi som representantene for det organiserte arbeidslivet i film-, TV- og spillbransjen kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i bransjen.

1)Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i film-, tv-, og spillbransjen som i alle andre deler av arbeidslivet.


2) Bransjeorganisasjonene har utarbeidet retningslinjer som skal bidra til å stoppe seksuell trakassering i bransjen og vil utvikle yrkesetiske retningslinjer for de som jobber i bransjen. Retningslinjene vil omgående legges ut på organisasjonenes hjemmesider og sendes ut til alle medlemmer.

3) Bransjeorganisasjonene ønsker å videreutvikle dialogen med utdanningsinstitusjonene til et program på alle institusjonene for å bekjempe seksuell trakassering, et program som skal rette seg mot både lærere og studenter.

4) Bransjeorganisasjonen vil videre sette i gang en spørreundersøkelse som skal gi oss kunnskap og innsikt i hvordan vi skal innrette vårt videre arbeid for å bekjempe seksuell trakassering.

Bransjeorganisasjonene har forståelse for at dette er en utfordring som vi må jobbe kontinuerlig med.

 

Les mer i Rushprint her:

http://rushprint.no/2017/10/handlingsplan-for-bekjempelse-av-seksuell-trakassering/

Last ned retningslinjene i PDF HER

Last ned pressemeldingen i PDF HER