DU ER HER: TOPP > UTREDNINGER/FAKTA > Artikkel

Informasjon om produksjonsavgiften

Norske Filmregissører har fra og med høsten 2012 fakturert produksjonsselskaper som får produksjonsstøtte fra Norsk Filminstitutt.

Norsk filmforbund og Produsentforeningen har lang erfaring med slik fakturering, og i 2012 besluttet Norsk Filminstitutt at Norske Filmregissører og Dramatikerforbundet skal inn under denne ordningen.
 
Denne produksjonsavgiften, som trekkes fra det statlige tilskuddet selskapene mottar, tilsvarer en promille av totalbeløpet. Det er ikke en avgift som handler om den enkeltes medlemskap i forbundene, det er derimot en måte for det offentlige å støtte filmbransjens fagforbund på en likeverdig måte. Beløpet går til å styrke vårt forbund og det viktige arbeidet vi gjør for norske regissører.

Vi håper at alle produksjonsselskapene er med på å støtte denne rettferdige ordningen, samt at produksjonsavgift til alle forbundene legges inn i filmens budsjett på et tidlig stadie.