DU ER HER: TOPP > UTREDNINGER/FAKTA > Artikkel

Kunstneriske inntekter blant norske filmregissører - Telemarksforskning 2008

Levevilkårsundersøkelsen presenterer inntektstall for NFRs medlemmer. Tallene er sammenliknet med filmregissører som ikke er medlem i NFR.