DU ER HER: TOPP > OM NFR > Artikkel

NFR i råd og utvalg

Norske Filmregissører ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer. En oversikt over disse finner du her.

Norwaco

Norwaco er rettighetsorgansasjonen som forvalter regissørenes rettigheter ved sekundær utnyttelse filmer og TV serier.

FOR

Norske Filmregissørers medlemmer får opphavsrettslige vederlag gjennom FOR, Filmforbundets organisasjon for rettighetshåndtering. NFR er representert i FORs fordelingsutvalg.

Bransjerådet for film

Rådet er et samarbeidsorgan for den norske filmbransjens fag- og interesseorganisasjoner. Bransjerådet består av lederne for organisasjonene Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norske dramatikers forbund, Norske film- og TV produsenters forening og Norsk skuespillerforbund. Bransjerådets vedtekter kan du lese her.

Norsk Filmvederlagsfond

Fondet forvalter midler forhandlet frem av Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norsk Audiovisuell oversetterforening og Kulturdepartementet. Fondet dekker på denne måten statens vederlagsfrie bruk av film. Fondet bevilger også reisestipend for filmer som er tatt ut til festivaler.

Viken Filmsenter

Viken filmsenter ble etablert i 2011, og eies av fylkeskommunene Østfold, Vestfold, Akershus og Buskerud. Filmsenteret skal ivareta den regionale rollen i norsk filmpolitikk, herunder å drive med kompetanseutviklende tiltak for den profesjonelle bransjen, tildele utviklings- og produkjonsstøtte. NFR er representert i filmsenterets styre ved Marianne Kleven

Kunstnernettverket

Kunstnernettverket består av 20 landsomfattende organisasjoner som representerer kunstnere i Norge. Nettverket konsentrerer seg om kunstnerpolitikk, med spesielt fokus på kunstneres inntekts- og sosiale forhold herunder stipend, vederlag og opphavsrett.

FERA

Norske Filmregissører er medlem av FERA, Federation of European FilmDriectors, som representerer Film og TV regissørers interesser i den Europeiske filmindustrien. FERA snakker på vegne av proffesjonelle regissører over hele Europa, og jobber kontinuerlig med å sikre regissørenes kunstneriske, opphavsrettslige og økonomiske interesser. Forbundet er lokalisert i Brussel.

Oscarkomiteen

Den norske oscarkomité ble etablert av utenriksdepartementet i 1984, og ble delegert videre til NFI i 1991. Komiteenbestår av syv medlemmer som hvert år blir utnevnt av organisasjonene i filmbransjen. Komiteen utnevner hvert år en norsk spillefilm til å konkurrere om å bli kåret til beste utenlandske spillefilm under årets Oscar utdeling.

Fagutvalg for Fond for Lyd og Bilde

Fond for Lyd og Bilde skal fremme produksjon og inspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend

Statens Kunstnerstipend skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Amandakomiteen

Filmprisen Amanda er innstiftet for å øke kvaliteten på og fremme interessen for norske kinofilmer og kortfilmer beregnet på offentlig fremvisning. Prisen deles ut under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund, og arbeidet med Amanda ledes av en egen komité, Amandakomiteen. Denne er oppnevnt av styret i Den Norske Filmfestivalen.

Den Norske Filmskolen

Den Norske Filmskolen ble opprettet som en egen avdeling ved høgskolen i Lillehammer i 1997 som en kunstfaglig utdanning på høgskolenivå og gir en treårig film- og fjernsynsutdanning basert på teoretisk og praktisk undervisning. Filmskolen styre består av både fagpersonell og bransjerepresentanter.