DU ER HER: TOPP > Artikkel

NFR søker prosjektleder (vikariat 50% stilling)

Vår prosjektleder går ut i foreldrepermisjon i februar 2019 og vi utlyser derfor et vikariat for en 50% stilling som prosjektleder.

Norske Filmregissører søker prosjektleder (vikariat 50% stilling)

Vår prosjektleder går ut i foreldrepermisjon i februar 2019 og vi utlyser derfor et vikariat for en 50% stilling som prosjektleder. Norske Filmregissører (NFR) representerer film- og TV-regissører i Norge og har medlemmer over hele landet. Vårt formål er å styrke og synliggjøre regissørenes posisjon og ivareta deres kunstneriske, juridiske og økonomiske interesser. 

Det ligger til prosjektlederstillingen å organisere medlemsmøter, den årlige Regidagen, NFRs årsmøte og andre relevante arrangementer, samt besørge den daglige driften av NFRs kontor. Viktige oppgaver er medlemskontakt, medlemsbrev, oppfølging av henvendelser fra regissører og oppdatering av webside/sosiale medier. 

Vi trenger en prosjektleder som: 

 • har  kjennskap til kulturfeltet/filmbransjen/filmpolitikk
 • tar ansvar, viser initiativ og er løsningsorientert 
 • kan henvise til god ledelse og gjennomføringsevne av arrangementer/prosjekter
 • er god på å samarbeide og kommunisere på en positiv måte både skriftlig og muntlig
 • arbeider strukturert 
 • kan øke NFRs synlighet og nettverk på sosiale medier 

Vi tilbyr: 

 • mulighet til å være en nøkkelperson i en spennende organisasjon og samarbeide tett med et aktivt og dynamisk styre bestående av regissører 
 • mulighet til å skape gode opplevelser og sosiale møteplasser for regissører
 • deltagelse i et spennende politisk arbeid for å bedre regissørenes arbeidsvilkår
 • et godt arbeidsmiljø, samlokalisert med Norsk filmforbund,  
 • konkurransedyktig lønn inkl. tjenestepensjon

Tiltredelse: 15. januar 2019. Stillingen er et vikariat på 1 år. Arbeidssted er Oslo. 

Søknadsfrist: 25. oktober 2018

Søknader sendes på mail til nfr@filmdir.no

Påkrevde vedlegg: Søknad og CV med referanser.

Kontaktperson for spørsmål om søknaden:

Marianne Kleven (Forbundsleder Norske Filmregissører)

Mail: marianne@filmdir.no