DU ER HER: TOPP > Artikkel

NFR støtter NFIs anbefaling om medfinansiering

NFI foreslår nå at det innføres et kvotekrav på 40% europeisk og 20 % norsk, fremhevingsplikt av dette innholdet, og et pålegg om at VOD-tjenestene skal bidra økonomisk (2-2,5%) til produksjon av norske og europeiske filmer og serier i form av direkte investeringer eller innbetaling til filmfondet.

Tirsdag 21. mars er kulturministeren vertskap for et seminar som tar opp medfinansieringsansvar. Elisabeth Sjaastad mener handlingsrommet for politikerne er større enn på lenge. Den lave markedsandelen for norsk innhold på VOD er nettopp et resultat av at man så langt har avstått fra å regulere dette.

Les hele kommentaren til Elisabeth Sjaastad, prosjektleder i NFR, i Rushprint her:

http://rushprint.no/2017/03/et-sporsmal-om-politisk-vilje/