DU ER HER: TOPP > MEDLEMSKAP > Artikkel

Opptaksvilkår

NFR medlemsmasse består av langfilmregissører, kortfilmregissører, dokumentarister og TV-regissører. Les opptaksvilkårene for å se om du kvalifiserer til medlemskap.

For å kvalifisere til medlemskap i Norske Filmregissører/Norsk Filmforbund med regi som fagfunksjon må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Ha regissert minimum 3 korte filmer som er vist offentlig
  • Ha regissert minst 1 film over 50 min. som er vist offentlig
  • Ha bestått filmskole-utdannelse på bachelornivå, med dokumenterbar regispesialisering.

Med offentlig visning menes tv, kino, nettbaserte distributører eller i offentlig distribusjon. Med filmer menes fiksjon, dokumentar, reklame, musikkvideo og oppdragsfilm. 

  1. Søker er medlem av NFF*
  2. Søker signerer forvaltningskontrakt med NFF/F©R*
  3. Søker har sendt skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden.

Ved tvilstilfeller vil styret foreta en skjønnsmessig vurdering.

 

Medlemskontingent: kroner 330 per måned.