DU ER HER: TOPP > Artikkel

Pressemelding om Jabaly vs UNE/UDI

Kjente filmskapere og skuespillere støtter Mohamed Jabaly i hans kamp for å bli ansett som profesjonell regissør av UNE.

PRESSEMELDING ANGÅENDE REGISSØR M. JABALYs SAK MOT UNE/UDI,

”Kjente filmskapere og skuespillere støtter Mohammed Jabaly i hans kamp for å bli ansett som profesjonell regissør av UNE”

  1. Skuespiller Janne Heltberg (Okkupert, Pioneer, Mer eller mindre mann) har samlet inn hundrevis av underskrifter fra Norges mest kjente regissører og skuespillere, som alle underskriver på at: ”jeg er profesjonell filmarbeider og jeg anerkjenner Mohamed Jabaly som filmregissør”.
  2. UNEs uttalelser tvinger Jabaly til å gjennomføre rettsaken tross studentvisum, berammet 22. og 23. august i Tingretten.
  3. UNE har motsatt seg at Norske Filmregissører er partshjelp i rettssaken.

1. Skuespiller Janne Heltberg har gjennomført en underskriftskampanje som har sirkulert på filmset, produksjonsselskaper, teatre, castingbyråer og den norske filmskolen, og samlet inn 245 signaturer fra norske regissører, skuespillere, produsenter og filmarbeidere. Hun har sirkulert oppropet for Jabaly på ”gamlemåten” og fått listene i retur på papir, scannet, avfotografert o.s.v. Det er en imponerende innsats igangsatt av hennes sterke engasjement for denne saken. Blant personer som har signert: Thale Persen (regissør), Tonje Hessen Schei (regissør), Kaveh Tehrani (regissør), Cecilie Mosli (regissør), Erik Skjoldbjærg (regissør), Sara Johnsen (regissør), Liv Karin Dahlstrøm (regissør), Martin Lund (regissør), Pål Sletaune (regissør), Ane Dahl Torp (skuespiller), Vegard Hoel (skuespiller), Tobias Santelmann (skuespiller), Ellen Dorit Pedersen (skuespiller), Anders Baasmo (skuespiller), Ruby Dagnall (skuespiller), Bjarte Hjelmeland (skuespiller), Trine Wiggen (skuespiller), Ales Ree (produsent, Maipo Film), Erik Vogel (produsent, Tordenfilm), Vegard Eriksen (produsent, NRK) m.fl.

2. I sommer fikk Jabaly innvilget studentvisum (etter å ha klaget på studentvisa-avslag). Han vurderte da å trekke saken mot UNE, som omhandler prøving av gyldigheten av avslag på oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker, selv om han helst ikke vil studere, men arbeide på JAB Film (hvor han har stående tilbud om jobb). Fra UNE fikk han da beskjed om at hvis han trekker saken så vil UNE:

- kreve sakskostnader

- anse saken som vunnet

Jabaly har allerede store egne sakskostnader knyttet til søksmålet, og tanken på økonomisk krav fra UNE gjør det enkelt å velge å opprettholde søksmålet. Norske Filmregissører er bekymret for at UNEs såkalte påberopte ”seier” uten at sak er gjennomført eller vitner har uttalt seg, vil kunne brukes imot andre innen kreative yrker senere eller sette presedens.

3. Partshjelp skal tillates for foreninger og stiftelser, samt offentlige organer med oppgave å fremme særskilte interesser, i sak som ligger innenfor deres formål og naturlige virkeområde (Tvisteloven 2. Utgave kommentarutgave 12.5.17). Jabalys advokat, Runa Nordahl, synes det er overraskede og sjelden at UNE har motsatt seg partshjelp og mener det er åpenbart at Norske Filmregissører kvalifiserer. Forbundets virkeområde beskrives slik i Brønnøysundregisteret: Forening for Norske Filmregissører skal ivareta medlemmenes kunstneriske,  opphavsrettslige, juridiske og økonomiske interesser. Norske Filmregissører ber denne uken på nytt om å få være partshjelp i saken.

Kontaktpersoner:

Mohamed Jabaly: 46136571, meljabaly@gmail.com

Marianne Kleven, forbundsleder i NFR og innkalt som vitne: 92249290, marianne@filmdir.no

Janne Heltberg: 99309317, janneheltberghaarseth@gmail.com

Runa Hæreid, advokat: 95226234, runa.haereid@humlov.no

Janne og Marianne er tilstede i Haugesund 19. og 20 august, og kan være behjelpelig med å organisere bilde med filmbransje og skuespillere til støtte for Jabaly.

 

Se underskrftene HER