DU ER HER: TOPP > REGIKONTRAKTER

REGIKONTRAKTER

Anbefalte regiavtaler

Regikontraktene er oppdatert og kan lastes ned fra Norsk filmforbunds nye web. Se link under.

NB! Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med oss i forkant av alle kontraktsforhandlinger.