DU ER HER: TOPP > MEDLEMSKAP > Artikkel

Søk om medlemsskap

Fyll ut elektronisk innmeldingssjema her og søk om medlemsskap i Norske Filmregissører. Les opptakskriteriene her. Sjemaet kan også sendes inn per post.

1. januar 2015 gikk Norske Filmregissører inn i et samarbeid med Norsk Filmforbund. Det vil si at vi nå deler kontorer i Dronningensgate 13, benytter oss av samme jurist og arbeider tettere sammen om kulturpolitiske og bransjerelatertee problemstillinger.

Alle som ønsker medlemsskap i NFR melder seg nå inn via Filmforbundets innmeldingsskjema, da NFR nå fungerer som en felles regissørorganisasjon for denne yrkesgruppen, både i NFF og NFR.

Husk å krysse av at du ønsker medlemsskap i NFR:

Innmeldingssjema