DU ER HER: TOPP > UTREDNINGER/FAKTA

Retningslinjer for bekjempelse av seksuell trakassering

Bransjerådet for film har utarbeidet felles retningslinjer for bransjen.

LINK

Informasjon om produksjonsavgiften

Norske Filmregissører har fra og med høsten 2012 fakturert produksjonsselskaper som får produksjonsstøtte fra Norsk Filminstitutt.
MER

NFRs medlemsundersøkelse 2011

Høsten 2011 gjennomførte NFR en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Målet er å samle informasjon om arbeidsforholdene til regissører i Norge i dag, samt å avklare hvilke helhetlig...
LINK

Veiviseren for det norske filmløftet

St.mld 22 (2006 - 2007)
PDF

Ta alle talentene i bruk.

Bransjerådets rapport "Ta alle talentene i bruk" kan du lese mer om og laste ned her.
MER

Kunstneriske inntekter blant norske filmregissører - Telemarksforskning 2008

Levevilkårsundersøkelsen presenterer inntektstall for NFRs medlemmer. Tallene er sammenliknet med filmregissører som ikke er medlem i NFR.
MER

Signatur K. rapport.

Elsa Kvamme gjengir her en undersøkelse blant kvinnelige filmskapere som berører noen av årsakene til de beskjedne resultatene. Undersøkelsen ble publisert i RushPrint nr 6/08 og resulter...
LES RAPPORTEN HER